Địa chỉ: New World Hoiana Beach Resort - Duy Hải, Duy Xuyên, Quảng Nam

Sđt: 035 8873975

Email: xitahoian@gmail.com 

Nhận thông tin khuyến mãi mới nhất từ Xita

Giỏ hàng