XITA by Katy Nguyen Holiday/Resort 2020: Táo bạo họa tiết da thú

by Administrator Bộ sưu tập UNTAMED của XITA by Katy Nguyen, dành cho mùa Holiday/Resort 2020 đem đến bữa tiệc thời trang rực lửa qua họa tiết da báo và nhiệt đới

Nguồn

https://bazaarvietnam.vn/xita-by-katy-nguyen-holiday-resort-2020-tao-bao-hoa-tiet-da-thu/#post-2526637