Holiday 2015 - 2016

Special collection for holiday season 2016 Model : Minh Tú Photo : Milor Trần MUA: Quân Nguyễn Stylist : Mì Gói XITA Hanoi : 236 Hàng Bông ( kéo dài ) - 04 668 344 52 Saigon: 150 Lý Tự Trọng, Quận 1 - 08 62867373