Minh Triệu x VANITY FAIR

Bộ ảnh bao gồm những thiết kế tiêu biểu nhất của BST Vanity Fair dưới sự thể hiện của siêu mẫu Minh Triệu