Backstage - Vanity Fair

Những hình ảnh hậu trường đầy tính nghệ thuật của show diễn ra mắt BST VANITY FAIR của XITA. Hãy cùng xem hình để nhìn rõ các chi tiết tinh tế, và chất liệu của từng mẫu thiết kế nhé. Photo: Kimbanhtroinuoc